“En Chenánja, de overste der Levieten, was over het opheffen; hij onderwees hen in het opheffen, want hij was verstandig.” [1 Kron. 15:22]


Eerstvolgend concert:

20
mei
2017
  Concert cantate Poorten Sions & psalm 42

Medewerkenden:
Jongerenkoor Chenánja met projectkoor
o.l.v. Jan Hendrik van Schothorst
Ali Hendriksen, alt
Leander van der Steen, vleugel
Martien van der Zwan, orgel
Csaba Erdos, cello
Aart van Zetten, altviool
Arjan & Edith Post, trompet
Koperensemble Imperial Brass

Toegangsprijzen: Volwassene €7,50 (via site)
Kind t/m 12 jaar GRATIS
€10,00 (aan de deur)

Collecte t.b.v. Samarita

Kerk open: 19.00 uur

Kaarten bestellen? klik hier

 

Aanvang: 19.30 uur