“En Chenánja, de overste der Levieten, was over het opheffen; hij onderwees hen in het opheffen, want hij was verstandig.” [1 Kron. 15:22]


Eerstvolgend concert:

15
april
2017
  Paasconcert

Paasconcert

i.s.m. Veenendaals mannenkoor

Voor meer informatie projectkoor klik hier

Aanvang: 19.30 uur