“En Chenánja, de overste der Levieten, was over het opheffen; hij onderwees hen in het opheffen, want hij was verstandig.” [1 Kron. 15:22]


Eerstvolgend concert:

15
oktober
2016
  Concert Cunerakerk Rhenen
Aanvang: 19.30 uur