“En Chenánja, de overste der Levieten, was over het opheffen; hij onderwees hen in het opheffen, want hij was verstandig.” [1 Kron. 15:22]


Eerstvolgend concert:

21
december
2016
  Kerstconcert Ede

‘ Geboren Hemelkoning’
m.m.v. musici van christelijk ensemble Parlando

Kaarten bestellen? klik hier

Aanvang: 19.45 uur