Eerstvolgend

15 oktober 2016
Concert Cunerakerk Rhenen

Aanvang: 19.30

meer informatie >>>


Wie zijn wij?
We zijn een interkerkelijk jongerenkoor. Het doel van ons koor is om Nederlandstalige psalmen, gezangen en vaderlandse liederen te zingen die gegrond zijn op de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid.
Het ledenaantal ligt op dit moment op circa 60 jongeren (15-35 jr.). De koorleden komen uit de wijde omgeving van Ede.

Geschiedenis
Op 1 november 1994 is ons koor opgericht. Het koor kreeg de bijbelse naam 'ChenŠnja'. De naam van het koor is niet zomaar gekozen, het heeft een mooie betekenis. De naam ChenŠnja komt op 2 plaatsen voor in de Bijbel, namelijk in 1 Kronieken 15 vers 22 en 27. 1 Kron 15 vers 22: "En ChenŠnja de overste der Levieten was over het opheffen; hij onderwees hen in het opheffen want hij was verstandig". De Statenvertalers zeggen hier het volgende over: "Dit is te weten de stemmen, of van het gezang als in vers 27. Dit is; hij was zangmeester, die orde stelde op de tonen en stemmen, en wanneer de zangers zouden opheffen of beginnen te zingen". Deze man was dus een geoefend zanger. Hij gebruikte zijn talenten om de God van het verbond groot te maken. Hij maakte van al die mensen een koor, ťťn geheel. Daarmee was dit tegelijk een uitnodiging aan het volk om samen te zingen: "Kom ga met ons, en doe als wij". Dit was dus niet een oppervlakkig zingen, maar hij onderwees de zangers daarin. Leerde hen om de tekst uit te beelden. Zo willen wij als koor de naam van God en Zijn grote daden uitdragen, en daarmee ook een ieder opwekken om deze God groot te maken.

In de afgelopen jaren hebben we ons 5-, 10- en 15-jarig jubileum mogen herdenken tijdens een jubileumconcert. Ook hebben we naar aanleiding van deze jubilea CD's uitgebracht. Kijk bij CD's op deze site. Je kunt enkele nummers beluisteren en/of een CD bestellen.

Bestuur en dirigent

Voorzitter: Martin van der Wulp
Secretaris: Rianne Liefaard
Penningmeester: Miranda Jansen
Algemeen adjunct: Hans Bunt
Muziekcommissaris: Danine Ordelman
Algemeen bestuurslid: Marieke van de Vliert
Algemeen bestuurslid: Willemine van Weelden
Dirigent: Jan Hendrik van Schothorst

Concerten
We verlenen jaarlijks onze medewerking aan gemiddeld 5 concerten. Traditiegetrouw geven ieder jaar een kerstconcert in de Oude Kerk te Ede en een concert in een verzorgings- of verpleegtehuis. We worden ook regelmatig uitgenodigd door bijvoorbeeld een stichting.

Repetities
Elke dinsdagavond repeteren we van 19.45 tot 21.45 uur in het Luthers Gemeente Centrum aan de Maanderweg 27 te Ede. Er is twee keer per jaar een open repetitieavond op de 2e dinsdag in september en in januari voor iedereen die eens bij ons wil kijken, maar je bent natuurlijk altijd welkom! Er ligt een gastenmap voor je klaar, zodat je meteen kunt meezingen en ervaren hoe het is bij ChenŠnja!