“En Chenánja, de overste der Levieten, was over het opheffen; hij onderwees hen in het opheffen, want hij was verstandig.” [1 Kron. 15:22]


Eerstvolgend concert:

17
november
2018
  CD-presentatieconcert CJMK Jubilate

Opnieuw samenwerking met Christelijk Jong Mannenkoor Jubilate uit Ridderkerk hopen we ditmaal een najaarsconcert te geven in onze eigen omgeving: de Oude Kerk in Ede. CJMK Jubilate o.l.v. Lennert Knops hoopt haar nieuw uitgebrachte cd op deze avond te presenteren en doet dat graag samen met een koor waarmee ze al langere tijd samenwerkt.

Collecte voor Stichting Ontmoeting

 

Aanvang: 19.30 uur