“En Chenánja, de overste der Levieten, was over het opheffen; hij onderwees hen in het opheffen, want hij was verstandig.” [1 Kron. 15:22]


Eerstvolgend concert:

28
oktober
2017
  Hervormingsconcert

Hervormingsconcert

In samenwerking met:
CME uit Ede o.l.v. Jan Hendrik van Schothorst
Ensemble Con Passione o.l.v. Jan Hendrik van Schothorst
Orgel: Roelof van Middendorp

Aanvang: 19.45 uur