Over ons

Reformatorisch jongerenkoor Chenánja

Chenánja is een enthousiast interkerkelijk jongerenkoor. Het doel van ons koor is om Nederlandstalige -en sinds kort ook anderstalige- psalmen, gezangen en (vaderlandse) liederen te zingen die gegrond zijn op de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Het ledenaantal ligt rond de 60 jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 35 jaar. De koorleden komen uit de wijde omgeving van Ede.

Op 1 november 1994 is ons koor opgericht. Het koor kreeg de Bijbelse naam ‘Chenánja’. De naam van het koor is gekozen met het oog op de mooie betekenis. De naam Chenánja komt op 2 plaatsen voor in de Bijbel, namelijk in 1 Kronieken 15 vers 22 en 27. In 1 Kronieken 15 vers 22 staat dat Chenánja “de overste der Levieten was over het opheffen; hij onderwees hen in het opheffen want hij was verstandig”. De Statenvertalers zeggen hier het volgende over: “Dit is te weten de stemmen, of van het gezang als in vers 27. Dit is; hij was zangmeester, die orde stelde op de tonen en stemmen, en wanneer de zangers zouden opheffen of beginnen te zingen”. Deze man was dus een geoefend zanger. Hij gebruikte zijn talenten om de God van het verbond groot te maken. Hij maakte van al die mensen een koor, één geheel. Dit was tegelijk een uitnodiging aan het volk om samen te zingen: “Kom ga met ons, en doe als wij”. Dit was dus niet een oppervlakkig zingen, maar hij onderwees de zangers daarin. Hij leerde hen om de tekst uit te beelden.

Op deze manier willen wij als koor de naam van God en Zijn grote daden uitdragen, en daarmee ook een ieder opwekken om deze God op een muzikale manier groot te maken. In de afgelopen jaren hebben we ons 5-, 10- en 15-jarig jubileum mogen herdenken tijdens een jubileumconcert. Ook hebben we naar aanleiding van deze jubilea een aantal cd’s uitgebracht. Volgend jaar hopen we te herdenken dat Chenánja al 25 jaar als koor mag zingen. Het koorseizoen 2019-2020 zal dus ook in het teken staan van dit jubileum en dat zullen we niet onhoorbaar voorbij laten gaan. Houd onze website en onze Facebook- en Instagrampagina in de gaten voor het laatste nieuws van Chenánja!.

BESTUUR
voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid PR
muziekcommissaris
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid
Margriet van den Brink
Gerben Mateman
Leon Bijl
Jeanieke Breunissen
Caren Westrate
Marianne van de Maat
Berry Bouw